नेपाल सरकार, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग

नेपाल सरकार
भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग
मालपोत कार्यालय वालिङ्ग
वालिङ्ग

कर्मचारी विवरण

विवरण फोटो
नाम रविन अधिकारी
पद मालपोत अधिकृत
कार्यालय फोन 063440702   ext:
घरको फोन 9856054702
इमेल rabin.goodkarma@gmail.com
मालपोत अधिकृत
नाम महेश प्रसाद पराजुली
पद नायब सुब्बा
कार्यालय फोन 063440702   ext:
घरको फोन 9846043643
इमेल
नायब सुब्बा
नाम जीवनाथ पौडेल
पद नायब सुब्बा
कार्यालय फोन 063440702   ext:
घरको फोन 9846071226
इमेल
नायब सुब्बा
नाम बिनाेद भण्डारी
पद कम्प्यूटर अपरेटर
कार्यालय फोन 063440702   ext:
घरको फोन 9846052368
इमेल bhandaribinod576@gmail.com
कम्प्यूटर अपरेटर
नाम शालिकराम काफ्ले
पद नायब सुब्बा
कार्यालय फोन 063440702   ext:
घरको फोन 9848185263
इमेल
नायब सुब्बा
नाम प्रतिमा भट्टराई
पद कम्प्यूटर अपरेटर
कार्यालय फोन 063440702   ext:
घरको फोन 9846447471
इमेल bhattaraipratima555@gmail.com
कम्प्यूटर अपरेटर
नाम डाँसि राम रेग्मी
पद खरिदार
कार्यालय फोन 063440702   ext:
घरको फोन 9846125744
इमेल
खरिदार
नाम कृष्ण प्रसाद पौडेल
पद सह लेखापाल
कार्यालय फोन 063440702   ext:
घरको फोन 9846946425
इमेल kpaudela1@gmail.com
सह लेखापाल
नाम रमेश ‍‍‍‍‍‍‍अर्याल
पद खरिदार
कार्यालय फोन 063440702   ext:
घरको फोन 9846737925
इमेल
खरिदार
नाम राजन अाचार्य
पद खरिदार
कार्यालय फोन 063440702   ext:
घरको फोन 9846365057
इमेल
खरिदार
नाम महदत्त ढकाल
पद कार्यालय सहयोगी
कार्यालय फोन 063440702   ext:
घरको फोन 9846276832
इमेल
कार्यालय सहयोगी
नाम मञ्जु अर्याल
पद कार्यालय सहयोगी
कार्यालय फोन 063440702   ext:
घरको फोन 9846331808
इमेल
कार्यालय सहयोगी
नाम ओम कान्त अर्याल
पद कार्यालय सहयोगी
कार्यालय फोन 063440702   ext:
घरको फोन 9846901516
इमेल
कार्यालय सहयोगी

यो वेवसाईट

free
hit counter
पटक हेरिएको छ ।

© सर्वाधिकार सुरक्षित (भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग)